Kannada Rajyotsava

 • Baalu belakaagi...

 • Badukuna jothayaagi

 • Seyha chiravaagi....

 • Dhanyavadagalu...

 • Vandanegalu

 • Kannada usiraagi...

 • Karunaadu Hasiraagi...

 • Ms. LAVANYA as Kittur Rani in Sangoli Rayanna Nataka

 • Prathanay...

 • Har har Mahadev.... Sangoli Rayanna Nataka by Class IX

 • Nadu geethay

 • KG

 • Sangoli Rayanna Nataka by Class IX

 • Bhashanay

 • Haadu - PUC Girls

 • Kannada Dhuvajaharu....

 • Mr. DARSHAN BH

 • Anchoring by Ms. GEETHASHREE & Ms. JALAJAKSHI

 • Kannadave sathya; Kannadave Nithya

 • KG

 • Shri Jaganth athithigala parichay

 • Kannada da deepa by Mrs. Muniyamma

 • Budding historical leaders

 • Sangoli Rayanna Nataka by Class IX

 • Nrithya by Class V Girls

 • Nrithya by Class V Girls

 • Deepa lightening...

 • Nrithya by Class V Girls

 • Haadu - Class VIII & IX Girls

 • SHAURDIL Bhashanay

 • Shri BALAJI (Secretary, Kannada Rakshana Vedike & Councilor, Gowribidnur Muncipaility) - Mukhya Athithigala bhashane